Powrót do SPISU TREŚCI

 

 

 Ratujmy się – Elementarz Medycyny Ekologicznej

 

MEDYCYNA EKOLOGICZNA - PODSTAWY

Filozofia

 

Autor: dr Józef Krop, FAAEM

 

Aby zrozumieć jakąkolwiek chorobę, musimy poznać środowiskowe uwarunkowania zdrowia i choroby. Wiele stuleci temu grecki filozof i lekarz Arystoteles nauczał, że „by zrozumieć człowieka, trzeba zrozumieć środowisko, w którym żyje”. Jego uczeń Hipokrates kontynuował ten pogląd filozoficzny w swoich wykładach i praktyce. W książce „Powietrze, woda i miejsca” rozwinął praktyczne zastosowanie tej koncepcji, zastanawiając się, w jaki sposób powietrze, woda, gleba i pożywienie wpływają na zdrowie i chorobę istot ludzkich. Medycyna ekologiczna łączy te podstawowe zasady z nowoczesnymi technikami diagnostycznymi.

 

W dzisiejszym świecie wiele chorób rozwija się w reakcji na kontakt z substancjami znajdującymi się tam, gdzie mieszkamy, pracujemy i uczymy się. Liczne schorzenia przewlekłe, jak choroby autoimmunizacyjne, łącznie z toczniem rumieniowatym, cukrzycą młodzieńczą, reumatoidalnym zapaleniem stawów i stwardnieniem rozsianym (SM), mogą być wywołane czynnikami środowiskowymi, szczególnie toksycznymi środkami chemicznymi. Pacjenci ze schorzeniami uwarunkowanymi przez czynniki środowiskowe cierpią głównie na choroby atakujące równocześnie wiele układów, łącznie z ośrodkowym układem nerwowym, który jest szczególnie wrażliwy na działanie toksyn. Z reguły ich objawy da się powiązać ze swoistymi przyczynami pochodzącymi z kontaktów z czynnikami środowiskowymi, dietą lub zażywanymi lekami.

 

Nasz organizm zbudowany jest z pierwiastków pochodzących z zewnątrz. Pierwiastki te dostarczane są w pokarmach, które zjadamy. Trzeba pamiętać, że w trakcie naszej kulturowej ewolucji nieustająco zanieczyszczaliśmy środowisko, a równocześnie wprowadzaliśmy do naszej diety nadmierną ilość różnego rodzaju pozbawionych wartości odżywczych „zapychaczy”. Po wprowadzeniu do rolnictwa intensywnych technik uprawy roślin oraz chemicznych środków ochrony, gleba – baza naszego łańcucha pokarmowego – pozbawiona została wielu podstawowych składników makro i mikroelementów1 np. magnezu, cynku czy selenu, niezbędnych w metabolizmie. W konsekwencji wyprodukowane pokarmy zawierają zbyt wiele substancji toksycznych, a brak im pewnych składników odżywczych. Niedobór odpowiednich składników wywiera negatywny wpływ nie tylko na budowę, lecz również na funkcję organizmu człowieka. To zjawisko ma dwa ważne aspekty: zaburzenia czynnościowe ośrodkowego układu nerwowego i wpływ na genetyczny profil przyszłych pokoleń.

 

Jeden z moich mistrzów, prof. Julian Aleksandrowicz, w pięknej monografii „Sumienie Ekologiczne” ustosunkował się do współczesnej medycyny pod kątem filozofii ekologizmu. Ta filozofia to rozważanie na temat dobra, życia i sposobu przeżycia. Kwintesencję tej monografii streściłem w kilku zdaniach: istota ludzka jest w stanie utrzymać własną integralność, tożsamość i suwerenność tak długo, jak długo procesy psychologiczne podtrzymywane są przez energię dostarczaną przez prawidłowe składniki odżywcze i tlen. Czynność zatrutego mózgu staje się nieprawidłowa, choć trudno dostrzegalna. Kiedy bateria w kalkulatorze zaczyna się wyczerpywać, urządzenie jest w stanie wykonywać jedynie proste operacje, a przy bardziej złożonych zawodzi. Przez analogię, mózg pełen zanieczyszczeń działa w ten sam sposób. Potrafi wykonywać funkcje podstawowe (czynność pnia mózgu), jak sterowanie oddychaniem, krążeniem krwi, instynktem płciowym lub głodem, ale czynności wyższe (korowe), jak uczenie się, miłość, przyjaźń, logiczne rozumowanie czy poczucie odpowiedzialności społecznej są zaburzone. Utrzymanie prawidłowej budowy i prawidłowej funkcji organizmu da się osiągnąć jedynie przez podtrzymywanie zdrowego i naturalnego środowiska (sustainable environment).

 

Toksykologia neurobehawioralna dowodzi, że toksyny, nawet w bardzo małej dawce, są w stanie zmienić mózg człowieka, a w jeszcze większym stopniu bardzo wrażliwe mózgi rozwijających się dzieci. Toksyny te mogą spowodować obniżenie czynności intelektualnych, a nawet wywołać halucynacje.

 

Profesor Aleksandrowicz pracował też nad zagadnieniami genetyki. Postulował i chyba słusznie, że każdy organizm, w tym i nasz, zbudowany jest ze związków chemicznych i funkcjonuje dzięki reakcjom między związkami chemicznymi, których budowa zapisana jest według kodu genetycznego zawartego w DNA. Ta informacja genetyczna jest dziś identyczna z informacją znajdującą się w DNA tysiące lat temu. Informacje dyktują zarówno jak budować, a także w jaki sposób regenerować nasze organizmy. Ponieważ jakość spożywanego codziennie pokarmu zmieniła się, więc nie odpowiada w zupełności parametrom kodu genetycznego. Oznacza to, że ludzki organizm jest budowany i regenerowany z materiałów o słabszej jakości, to znaczy że dostarczane mu pożywienie posiada niedobory witamin i minerałów, zawiera również substancje toksyczne. Prawem analogii można to zjawisko porównać do budowy domu według prawidłowego planu architektonicznego, ale z materiałów o niskim standardzie. W rezultacie powstanie budynek, który wygląda dokładnie tak, jak zaprojektował go architekt (DNA), ale jest bardziej podatny na zniszczenie. Wydaje się, że organizm współczesnego człowieka znajduje się w podobnej sytuacji.

 

1  Na dalszych stronach książki czytaj mikroelementy = pierwiastki śladowe.

 

 

Polski Klub Ekologiczny:  Konkurs dla młodzieży na plakat ekologiczny,

Dzień Ziemi w 1991 roku wygrała Iwona Brojewska

 

 

 

 

Filozofia  ǀ  Epigenetyka  ǀ  Co to jest medycyna ekologiczna?  ǀ  Praktyka medycyny ekologicznej  ǀ  Stresory chemiczne, fizyczne, biologiczne, psychologiczne  ǀ  Stresory chemiczne, fizyczne, biologiczne, psychologiczne  ǀ  Zmieniające się objawy nadwrażliwości  ǀ  Zasady medycyny ekologicznej 

 

Źródło powyższych fragmentów książki to:  Rozdział I –  PODSTAWY MEDYCYNY EKOLOGICZNEJ  

 

  Powrót do SPISU TREŚCI

 

NOTA PRAWNA

Publikacja niniejsza ma służyć czytelnikom wyłącznie jako źródło informacji. Zawarta w tej publikacji wiedza jest na tyle kompletna i dokładna, na ile autor był w stanie ją zdobyć. Informacje podane w niej pod żadnym warunkiem nie powinny stanowić podstawy do samodzielnego leczenia lub też zastąpić porady i nadzoru lekarza w jakichkolwiek problemach czy to zdrowotnych czy medycznych.  Przedstawione informacje nie mają charakteru porady lekarskiej.  Nie należy nigdy stosować na własną rękę opisanych tu procedur ani u siebie, ani u innych osób, natomiast przedyskutować je ze swoim lekarzem.

 

© 2008 - 2015 Copyright by dr Józef J. Krop.   Kopiowanie dozwolone pod warunkiem podania nazwiska autora i linku do naszej strony

oraz jeśli można prosimy o dodanie naszego logo.