Ratujmy się: Elementarz Medycyny Ekologicznej

 

O autorze ǀ O okładce ǀ O książce ǀ Spis treści ǀ Kontakt

Przeczytaj udostępnione fragmenty książki w Spisie treści lub Mapie witryny

 

Polskie źródła pożytecznych informacji

 

Do pobrania:

Ratujmy się: Elementarz Medycyny Ekologicznej -- fragment książki (60 stron) zawierający m.in. pełny Rozdział I:  Podstawy Medycyny Ekologicznej.
 [pdf]  Rozdział I:  Podstawy Medycyny Ekologicznej   ǀ   [pdf]  Principles of Environmental Medicine

 

 

 

 

 

 

 

 

O autorze

 

Dr Józef Krop, M.D. (Retired), C.N.P, FAAEM

 

Lekarz z ponad trzydziestoletnią praktyka kliniczną.  Jeden z najbardziej wybitnych specjalistów Medycyny Ekologicznej (ME) polskiego pochodzenia.  Członek Amerykańskiej Akademii Medycyny Ekologicznej (Fellow of the American Academy of Environmental Medicine, FAAEM).

 

Absolwent Krakowskiej Akademii Medycznej, obecnie Collegium Medicum UJ, (1968).  Specjalista I stopnia w pediatrii.  Od 1972 zamieszkały w Kanadzie.   Po ukończeniu wymaganych kursów w Ontario, Saskatchewan i Manitobie otworzył praktykę lekarską w Toronto w 1977. 

 

W 1983 uzyskał dyplom specialisty ME z Amerykańskiej Akademii Medycyny Ekologicznej (American Academy of Environmental Medicine, AAEM).  Organizacji akredytowanej przez amerykańską Radę Akredytacji Medycznego Kształcenia Podyplomowego (Accreditation Council for Continuing Medical Education, ACCME). 

 

W 1985 razem z innymi lekarzami założył Kanadyjskie Stowarzyszenie Medycyny Ekologicznej (Canadian Society for Environmental Medicine, CSEM)..  Od którego w 1996 otrzymał nagrodę im. Dr John Maclennan.  Brał udział w międzynarodowej komisji Brundtland, której raport o stanie środowiska naturalnego ‘Our Common Future’ opublikowano w1987. 

 

Był członkiem zarządu AAEM  w1993.  W 1997 został honorowym członkiem British Society for Ecological Medicine.  Był  medycznym doradcą kanadyjskiego ‘Alive Magazine’.  W 1999 otrzymał nagrodę AAEM im. Joanathan Forman za wkład do medycyny ekologicznej. 

 

Duży wpływ na jego podejście do pacjenta i rozumienie medycyny wywarł prof. dr. Julian Aleksandrowicz z Krakowa, prekursor ME w Polsce oraz dwóch kanadyjskich lekarzy, dr. Abram Hoffer, wybitny psychiatra, wspołtwórca medycyny ortomolekularnej z Saskatchewan i dr. John Maclennan z Hamilton, Ontario twórca ME w Kanadzie.  Właśnie oni rozbudzili w nim zainteresowanie prewencją chorób przewlekłych uwarunkowanych środowiskiem i nieprawidłowym odżywianiem.

 

ME uwzględnia wpływ stresorów: fizycznych, chemicznych, biologicznych (pokarmy, drobnoustroje) i psychicznych na człowieka w środowisku, w którym żyje, i w globalnym środowisku zewnętrznym.  Podejscie to budzilo w latach 1980- 90 kontrowersje w środowisku medycyny alopatycznej.  Diagnostyka i leczenie, szczególnie Chemicznej Nadwrażliwości (Multiple Chemical Sensitivity, MCS) napotkały silną krytykę i opór władz medycznych.  Broniąc ME, uzyskał masowy rozgłos i poparcie dla ME wśród społeczeństwa kanadyjskiego. Będąc w centrum tej krytyki przedstawił naukowe podstawy ME jako nowej dziedziny, dającej podstawy do skutecznego i przyczynowego leczenia pacjenta. Wysiłek jego i kolegów utorował drogę do początków edukacji o ME – m.in. poprzez publikacje w prestiżowym ‘Canadian Medical Association Journal’.

 

Przez ostatnie 12 lat pracował nad sposobem powstrzymania plagi Boreliozy, choroby rozprzestrzeniającej się w całym świecie, a szczególnie w Ameryce Północnej.  Jego doświadczenie i sukcesy w przywracaniu zdrowia przyciągały do jego praktyki pacjentów z całej Kanady. Brał udział w badaniach naukowych Instytutu Pediatrii w Krakowie i na University of Toronto.  Publikował w czasopismach naukowych, jak również napisal rozdziały do książek: ‘Ending Denial: the Lyme Disease Epidemic’ i ‘Uzdrowić ZiemięEkosystem–Dziedzictwo Natury.

 

Jego książka ‘Healing the Planet One Patient at a Time: A Primer in Environmental Medicine’ jest jednym z podręczników w Institute of Holistic Nutrition w Kanadzie.  Polskie wydanie tej książki ‘Ratujmy się: Elementarz Medycyny Ekologicznej’, jak również zorganizowanie trzech konferencji w Collegium Medicum UJ w Krakowie pomogło zaszczepić ideę ME w Polsce.

 

Dr Krop jest bratem prof. zw. dr hab. Karola Kropa z AGH.  Żona dr Józefa Kropa, Elżbieta, jest kanadyjką polskiego pochodzenia.   Państwo Krop mają czwórkę dzieci i dwoje wnuków.

 

Przeszedl na emeryturę w 2010 aby, wraz z córką Joanną, utworzyć centrum holistycznego leczenia ‘EcoHealth and Wellness’ w Mississauga, Ontario.  

 

Więcej informacji:  Curriculum Vitae

 

      

 

 

Odwiedź dr Kropa i jego klinikę w Kanadzie.  Poniżej krótki film – video (ok. 30 sekund)

 

 

 

 

O okładce

 

Liść w kształcie serca na okładce 

 

Okładkę projektował J. Rutkowski, zaś jej interpretację proponuje sam autor.  Dobór kolorów jak również liść w kształcie serca jest częścią filozofii ekologii i symbolem jedności człowieka ze światem roślinnym.

 

Filozofia ekologii uwzględnia: dobro, życie, miłość (serce) i możliwości przetrwania.

 

Kolor czerwony to żelazo w hemoglobinie krwi człowieka, zaś kolor zielony to magnez w chlorofilu roślin. Rośliny w procesie fotosyntezy dostarczają człowiekowi niezbędnego do życia tlenu, który w płucach łączy się z hemoglobiną, pompowany jest przez serce do wszystkich organów gdzie jest metabolizowany. Ostatecznym produktem metabolizmu jest dwutlenek węgla, wydychany przez te same płuca i z powrotem asymilowany przez te same rośliny dla których jest on również niezbędny do życia.

 

Pamiętajmy o tej współzależności i szanujmy ją.

 

O książce

 

Książka ta dedykowana jest tym wszystkim, którym nadano miano neurotyków, hipochondryków, histeryków, rządnych uwagi lub cierpiących z powodu psychosomatycznych zaburzeń, podczas gdy w rzeczywistości ich choroby wywołane zostały czynnikami środowiskowymi.

 

Environmental Medicine is concerned with the interaction between mankind and the environment. More specifically, Environmental Medicine involves the adverse reactions experienced by an individual on exposure to an environmental excitant. Excitants to which individual susceptibility exists are found in air, food, water, and drugs, and are frequently found in the home, work, school, and play environments. Exposures to these agents may adversely affect one or more organ system and this effect is commonly not recognized by individuals and their physicians.

 

Medycyna ekologiczna powstała jako odpowiedź na zastraszające i niekontrolowane, globalne rozprzestrzenienie się toksycznych substancji chemicznych. Prowadzone przez ponad 50 lat badania naukowe pod wpływem toksycznych substancji i zdegradowanego środowiska na zdrowie człowieka dały możliwość leczenia przewlekłych chorób, a przede wszystkim dały odpowiedź na pytanie jak im zapobiegać.

 

dr Józef Krop - lekarz, absolwent Krakowskiej Akademii Medycznej, specjalista I stopnia z pediatrii. Od 1972 roku mieszka w Kanadzie - w Toronto, praktykując medycynę ekologiczną ponad 30 lat. Pomaga alergikom, osobom nadwrażliwym na substancje chemiczne i inne czynniki środowiskowe oraz dzieciom z ADHD i autyzmem. W swojej książce językiem prostym i przystępnym oferuje strategię prewencji i leczenia chorób przewlekłych. Książka oparta na naukowych podstawach medycyny ekologicznej, zdobywającej coraz szersze uznanie.

 

„Medycyna ekologiczna leczy schorzenia, które rozwinęły się w ostatnich latach. Schorzenia te spowodowane są przez zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, jak również przez pokarmy pozbawione właściwych składników odżywczych, a jednocześnie skażone toksycznymi dodatkami. Te nowe choroby, jak na przykład „zespół chorego budynku” i „chemiczna nadwrażliwość” (MCS, Multiple Chemical Sensitivities) powstały w wyniku przebywania człowieka w niezdrowym dla siebie środowisku - w pracy i w domu, jak również w skutek globalnego zatrucia.

 

[…]  Najważniejszym celem każdego lekarza medycyny ekologicznej jest wyposażenie swoich pacjentów w wiedzę, którą mogą wykorzystać po to, by ich mieszkanie, ogrody, miejsca pracy i nauki były przyjazne dla życia.  Wiedza ta da im możliwość nauczania rodziny, przyjaciół i pracodawców, co robić, by zapobiegać chorobie.”  (J.K. - we wstępie do niniejszej książki)

 

„Rewolucja w medycynie już się rozpoczęła. Ludzie zaczynają brać w swoje ręce od-powiedzalność za swoje zdrowie, decydując o jakości wyboru pożywienia, wody i powietrza, od których zależy ich życie. Coraz więcej osób odrzuca toksyczne leczenie im oferowane... Ja dziękuję Bogu za takich ludzi jak dr Józef Krop i za takie książki jak ta. Zachęcam wszystkich, którzy chcą zachować zdrowie, lub wyzdrowieć, jeżeli zachorowali, by przeczytali uważnie tę książkę i przyłączyli się do tego rewolucyjnego ruchu, który się właśnie zaczyna".  (Z przedmowy Berkley Bedell - byłego członka Kongresu USA)

 

 

  SPIS TREŚCI

 

Przedmowa do wydania Polskiego – Prof. dr. hab. Zbigniew Dąbrowski . . . . . . . . . . 15

Przedmowa I – Berkley Bedell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Przedmowa II – dr Rosalie Bertell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Wstęp: Dlaczego ten rodzaj medycyny jest ważny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

 

Rozdział I – PODSTAWY MEDYCYNY EKOLOGICZNEJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Filozofia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Epigenetyka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Co to jest medycyna ekologiczna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Praktyka medycyny ekologicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Stresory chemiczne, fizyczne, biologiczne, psychologiczne  . . . . . . . . . . . . . . 48

Kontakt ze szkodliwymi substancjami  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Zmieniające się objawy nadwrażliwości  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Zasady medycyny ekologicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Chemiczna Nadwrażliwość (Multiple Chemical Sensitivity). . . . . . . . . . . . . . . . 62

 

Rozdział II – EKOLOGICZNY GABINET LEKARSKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Urządzenie gabinetu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Wstępna wizyta lekarska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Zasady obowiązujące w gabinetach lekarzy medycyny ekologicznej . . . . . . . . . . . . 66

Rodzaje testów uczuleniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Test prowokacji i neutralizacji***Test rozcieńczeń seryjnych (SDEPT)***

Punktowy test skórny***Test RAST***Test elektrodermalny (EDT)

Leczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Edukacja - dieta i odżywianie - ćwiczenia fizyczne, relaks - detoksykacja. . . . . . . 76

Immunoterapia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Autoszczepionki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Oddział z kontrolowanym środowiskiem (ECU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Hospitalizacja pacjentów z uczuleniami chemicznymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

 

Rozdział III – BIOLOGICZNE ZANIECZYSZCZENIA WZIEWNE  . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Alergeny wziewne w pomieszczeniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Drożdżaki (Candida)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Alergeny wziewne na wolnym powietrzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Objawy alergii pyłkowej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Nadwrażliwość współistniejąca i synergistyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

 

Rozdział IV – ŚRODKI CHEMICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego w otwartej przestrzeni . . . . . . . . . . . . 96

Czynniki sprzyjające zanieczyszczeniu środowiska naturalnego . . . . . . . . . . . . . 97

Wskaźnik czystości powietrza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Zanieczyszczenia w pomieszczeniach zamkniętych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Zanieczyszczenia w przeciętnym mieszkaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Jakość powietrza w szkołach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Czynniki sprzyjające powstawaniu „zespołu chorego budynku”  . . . . . . . . . . . . . 110

Dym tytoniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Perfumy – substancje zapachowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Sztuczne tworzywa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Uczulenie na lateks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Materiały tekstylne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Odzież  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Substancje chemiczne zanieczyszczające środowisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Dwutlenek węgla***Tlenek węgla***Dwutlenek siarki***Tlenki azotu

Kwaśne deszcze***Dziury ozonowe

Metale ciężkie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Kadm***Ołów***Rtęć***Glin

Nikel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Platynowce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Radon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Azbest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Promieniowanie UV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Lotne zanieczyszczenia organiczne (VOC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Polichlorowane bifenyle (PCB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Dioksyny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Alkohole  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Składniki alergizujące w napojach alkoholowych . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Fenole  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Chemiczne alergeny w produktach spożywczych  . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Formaldehyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Ropa naftowa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Bio-Diesel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Pestycydy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Wolne rodniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

 

Rozdział V – POKARMY I ODŻYWIANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Całkowity stopień obciążenia organizmu a reakcje na pokarmy . . . . . . . . . . . . . 167

Reakcje na pokarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Anafilaksja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Ukryte i alergizujące składniki pokarmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Zboża***Kukurydza***Pszenica***Soja***Produkty mleczne***Cukier

***Aspartam***Drożdże***Jajka***Mięsa***Siemię lniane

Napisy na etykietkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Trawienie pokarmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Najważniejsze grupy związków organicznych w produktach spożywczych  . . . . . . . . . 195

Węglowodany***Białka***Tłuszcze Lipidy***(Margaryna**Masło**Olej

Rzepakowy [Canola])

Jakość produktów spożywczych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Zawartość pestycydów w żywności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Żywność ekologiczna – organiczna, tradycyjna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Atestowanie produktów organicznych – Instytucje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Inżynieria genetyczna w agrobiznesie – puszka Pandory . . . . . . . . . . . . . . . . 212

 

Rozdział VI – POSTĘPOWANIE ZAPOBIEGAWCZE I LECZNICZE  . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Ogólne zasady postępowania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Szczególne zasady postępowania: indywidualna zmiana stylu życia . . . . . . . . . . . 219

Szukanie zródeł problemu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Metody postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Stworzyć dla siebie oazę  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Stosować bezpieczne i przyjazne dla środowiska produkty . . . . . . . . . . . . . . . 225

Filtrować powietrze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Poprawić wentylację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Pozwolić, by natura nam pomogła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Organizować bezpieczne, zdrowe otoczenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Sypialnia***łazienka***pralnia***szafy wnękowe***suterena-garaż***

kuchnia***kuchenki mikrofalowe

Twoje środowisko pracy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Środowisko szkolne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Alternatywne produkty higieny osobistej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Alternatywne środki czystości do użytku domowego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

Woda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Rodzaje urządzeń oczyszczających wodę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Osmoza odwrotna***filtr z węglem aktywowanym***urządzenia do

destylacji***sterylizacja wody przy pomocy ultrafioletowych promieni

Powietrze w pomieszczeniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Podróż osób z alergiami i chemiczną nadwrażliwością . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Podróż samochodem***Podróż samolotem***Hotele, motele i pensjonaty

Czy musimy stosować pestycydy?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Zwalczanie szkodników bez stosowania pestycydów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Mrówki***karaluchy***muchy***przędziorek chmielowiec***termity

***pchły*** wszy

Mechaniczne środki do pielęgnacji trawników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Czterodniowa zmienna dieta rotacyjna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Łączenie pokarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Dieta przeciwgrzybicza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Leczenie drożdżyc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269

Preparaty uzupełniające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Witaminy*** składniki mineralne*** aminokwasy

Diety oparte na RDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Optymalny stan zdrowia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

Aminokwasy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Kliniczne zastosowanie aminokwasów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

Minerały, witaminy – objawy niedoborów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Dożylne podawanie witamin, minerałów, aminokwasów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

Chelacja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

 

Rozdział VII – SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE OWYBRANYCH SCHORZENIACH . . . . . . . . . . . . 286

Wprowadzanie nowych pokarmów do diety niemowlęcia w różnym wieku  . . . . . . . . . . 290

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD). . . . 291

Typowe cechy dziecka z ADHD***Problemy wynikające z ADHD***

Objawy ADHD w różnych okresach życia dziecka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

Przyczyny ADHD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

Pomoc dziecku z ADHD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

Autyzm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Choroba Trzewna (Celiakia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

Niektóre zaburzenia pracy układu hormonalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

Tarczyca***Kora nadnerczy

Zespół napięcia przedmiesiączkowego(PMS)/Endometrioza . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Menopauza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

Działanie uboczne hormonów syntetycznych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

Hormony roślinne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Toksyny zaburzające pracę hormonów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Środki chemiczne zaburzające funkcje układu hormonalnego***Zakazane pestycydy

Krótka charakterystyka środków chemicznych zaburzających pracę

układu hormonalnego (uporczywe zanieczyszczenia organiczne

[POPs – Persistent Organic Pollutants]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

W jaki sposób działają POPs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

Wpływ POPs na rozwój osobniczy***Dietylostilbestrol (DES)***Winklozolina***

PCB i dioksyny***Agent Orange

Podstępne (stealth) infeckje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

Plomby z amalgamatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

Dolegliwości spowodowane przez amalgamaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

Choroby nowotworowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

Działania zapobiegawcze w rozwoju nowotworów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

Promieniowanie elektromagnetyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

Promieniowanie radioaktywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

Zespół chemicznej nadwrażliwości (MCS), zespół przewlekłego

zmęczenia (CFS) i fibromyalgia (FM) – wpływ środowiska i leczenie . . . . . . . . . . 352

 

DODATEK: PROCEDURY LECZNICZE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

EPD (Enzymatycznie wzmocnione odczulanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

Hydroterapia (Sauna). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

Lewatywa z kawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

Stosowanie pokarmów o odczynie zasadowym  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372

Wymiana amalgamatów u dorosłych i uzupełnienie składników witaminowych  . . . . . . . 373

Próba chelatowa na obecność metali ciężkich u dorosłych . . . . . . . . . . . . . . . 375

Leczenie zatrucia metalami ciężkimi u dorosłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

Chelacyjny test prowokacji na obecność metali ciężkich u dzieci . . . . . . . . . . . 377

Chelacyjne leczenie zatruć metalami ciężkimi u dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . 379

Algorytm leczenia kolagenoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Algorytmy leczenia wlewami dożylnymi u dorosłych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

 

POŻYTECZNE INFORMACJE   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

Zagraniczne źródła pożytecznych informacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

Polskie źródła pożytecznych informacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

EPILOG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406

BIBLIOGRAFIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408

INDEKS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447

 

 

 

KONTAKT

 

Propozycje współpracy / wykładów / wywiadów prosimy kierować na adres:

ElementarzMedycynyEkologicznej ( at ) gmail (.) com

 

UWAGA!  Konsultacji drogą e-mailowa czy telefoniczną nie udzielamy.  Rekomendujemy kontaktowanie się z właściwymi lokalnymi lekarzami lub kompetentnymi przedstawicielami służby zdrowia.  Prosimy o zapoznanie się z Notą Prawną zamieszczoną poniżej.

 

 

NOTA PRAWNA

Publikacja niniejsza ma służyć czytelnikom wyłącznie jako źródło informacji. Zawarta w tej publikacji wiedza jest na tyle kompletna i dokładna, na ile autor był w stanie ją zdobyć. Informacje podane w niej pod żadnym warunkiem nie powinny stanowić podstawy do samodzielnego leczenia lub też zastąpić porady i nadzoru lekarza w jakichkolwiek problemach czy to zdrowotnych czy medycznych.  Przedstawione informacje nie mają charakteru porady lekarskiej.  Nie należy nigdy stosować na własną rękę opisanych tu procedur ani u siebie, ani u innych osób, natomiast przedyskutować je ze swoim lekarzem.

 

© 2008 - 2015 Copyright by dr Józef J. Krop.   Kopiowanie dozwolone pod warunkiem podania nazwiska autora i linku do naszej strony

oraz jeśli można prosimy o dodanie naszego logo.