Powrót do SPISU TREŚCI

 

 

 Ratujmy się – Elementarz Medycyny Ekologicznej

 

Leczenie

 

Autor: dr Józef Krop, FAAEM

 

Nie ma łatwego rozwiązania prowadzącego do poprawy stanu zdrowia pacjenta z alergią i/lub nadwrażliwością. Odpowiednie prowadzenie chorego jest kluczem do poprawy zdrowia. Zasady medycyny ekologicznej można zastosować w leczeniu wielu przewlekłych chorób, doprowadzając do polepszenia ogólnego samopoczucia pacjenta. Inspiruje to chorego i wyposaża go w podstawowe narzędzia do uzyskania poprawy i utrzymania optymalnego stanu zdrowia.

 

W medycynie ekologicznej, u pacjenta, u którego brak ostrych schorzeń wymagających natychmiastowej interwencji, nacisk kładzie się na edukację, dietę, odżywianie, detoksykację, ćwiczenia/metody relaksacji oraz immunoterapię. Preferuje się profilaktykę, w przeciwieństwie do zapisywania niezliczonych środków farmakologicznych, które tłumią objawy i powodują skutki uboczne. Jednakże w przypadkach ostrych lub przewlekłych stosuje się pewne leki farmakologiczne w połączeniu ze skutecznym leczeniem żywieniowym i detoksykacyjnym, do momentu, kiedy pacjent odzyska zdrowie. W przypadku „skradających się infekcji” (patrz str. 328) koniecznością jest długotrwałe stosowanie antybiotyków w połączeniu z uzupełniającym podawaniem probiotyków (mieszanka koniecznych bakterii przyjaznych dla przewodu pokarmowego, np acidophilus).

 

Chory musi zdać sobie sprawę z tego, że nie istnieje cudowna pigułka. Utrzymanie dobrego stanu zdrowia i zapobieganie chorobom wymaga wysiłku i samodyscypliny. Pacjent musi przyjąć na siebie odpowiedzialność za swoje zdrowie i za zdrowie swej rodziny. W tej walce oparcie w rodzinie ma również zasadnicze znaczenie.

 

Poniżej podany jest krótki opis elementów leczenia. Problem ten jest przedstawiony bardziej szczegółowo w rozdziale na temat postępowania leczniczego (str 218).

 

 

 

 

Leczenie  ǀ  Edukacja – dieta i odżywianie – ćwiczenia fizyczne, relaks – detoksykacja, czyli odtruwanie organizmu

 

Źródło powyższych fragmentów książki to:  Rozdział II – EKOLOGICZNY GABINET LEKARSKI

  Powrót do SPISU TREŚCI

 

NOTA PRAWNA

Publikacja niniejsza ma służyć czytelnikom wyłącznie jako źródło informacji. Zawarta w tej publikacji wiedza jest na tyle kompletna i dokładna, na ile autor był w stanie ją zdobyć. Informacje podane w niej pod żadnym warunkiem nie powinny stanowić podstawy do samodzielnego leczenia lub też zastąpić porady i nadzoru lekarza w jakichkolwiek problemach czy to zdrowotnych czy medycznych.  Przedstawione informacje nie mają charakteru porady lekarskiej.  Nie należy nigdy stosować na własną rękę opisanych tu procedur ani u siebie, ani u innych osób, natomiast przedyskutować je ze swoim lekarzem.

 

© 2008 - 2015 Copyright by dr Józef J. Krop.   Kopiowanie dozwolone pod warunkiem podania nazwiska autora i linku do naszej strony

oraz jeśli można prosimy o dodanie naszego logo.