Powrót do SPISU TREŚCI

 

 

 Ratujmy się – Elementarz Medycyny Ekologicznej

 

Przedmowa do wydania polskiego

 

 

Nareszcie ukaże się książka o charakterze popularno-naukowym dr. Józefa KROPA p.t. „Ratujmy się: elementarz medycyny ekologicznej”.  Jest to w pełnym tego słowa znaczeniu elementarz ponieważ, jest niezwykle przystępnie napisana i opisuje (czytaj zaleca) podstawy profilaktyki zachowania dobrego zdrowia.

 

Książka szczególnie cenna, ponieważ łączy dwie dziedziny wiedzy medycynę i ekologię – dziedziny o olbrzymim potencjale wiedzy światowej, ale głównie przedstawiane w oddzielnych dysertacjach. To obszerne opracowanie zwraca szczególnie uwagę, w formie ostrzeżenia następstw (niestety obecne już w wielu miejscach na świecie) tragicznie zmienionego środowiska, że do tego stanu rzeczy dokładamy sobie niewłaściwą dietę, niewłaściwy sposób codziennego bytowania, nieumiejętne stosowanie środków chemicznych, samowolnie zażywanych lekarstw itp.

 

Opracowanie jest szczególnie cenne, ponieważ pisze go lekarz – ekolog z ponad 30-letnim doświadczeniem, z „zaszczepioną” od czasów swoich studiów ideą Profesora Juliana Aleksandrowicza – krakowskiego hematologa – ideą jak na owe czasy pionierską, wskazującą na silną współzależność organizmu ludzkiego ze środowiskiem.

 

Książka zawiera szereg opisów nowych metod terapeutycznych (stosowanych w Kanadzie i USA), jak i nowego podejścia do prowadzenia pacjenta w czasie terapii, a wiadomo co „nowe”, zwłaszcza na naszym starym kontynencie europejskim, może budzić kontrowersję, jeśli jednak to „nowe” ma dobre rezultaty terapeutyczne, warto mu się przyjrzeć.

 

Autor książki z całą mocą kładzie nacisk na profilaktykę, zarówno dotyczącą środowiska, jak i nas samych, jest przeciwnikiem „terapii jednego dnia”, często uśmierzającej objawy doprowadzające niejednokrotnie do tragicznych następstw, wskazuje na poszukiwanie przyczyny schorzenia w bardzo szerokim spektrum, w oparciu o wymienione zasady medycyny ekologicznej.

Książkę nie tylko przeczytajmy, ale studiujmy, stosujmy się do podanych zasad – bo przecież zdrowie jest ponad wszystko cenniejsze. Jak już przeczytamy, polećmy ją naszym bliskim i znajomym.

 

Prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski

Uniwersytet Jagielloński

Wiceprezes Polskiego Klubu Ekologicznego

 

 

 

  Powrót do SPISU TREŚCI

 

NOTA PRAWNA

Publikacja niniejsza ma służyć czytelnikom wyłącznie jako źródło informacji. Zawarta w tej publikacji wiedza jest na tyle kompletna i dokładna, na ile autor był w stanie ją zdobyć. Informacje podane w niej pod żadnym warunkiem nie powinny stanowić podstawy do samodzielnego leczenia lub też zastąpić porady i nadzoru lekarza w jakichkolwiek problemach czy to zdrowotnych czy medycznych.  Przedstawione informacje nie mają charakteru porady lekarskiej.  Nie należy nigdy stosować na własną rękę opisanych tu procedur ani u siebie, ani u innych osób, natomiast przedyskutować je ze swoim lekarzem.

 

© 2008 - 2015 Copyright by dr Józef J. Krop.   Kopiowanie dozwolone pod warunkiem podania nazwiska autora i linku do naszej strony

oraz jeśli można prosimy o dodanie naszego logo.